Saltar al contenido

Jak Napisać Wniosek o Ustalenie Kontaktów z Dzieckiem: Kompletny Przewodnik 📝✅

18 de abril de 2024

Witam serdecznie,

Nazywam się Marek Nowak i jestem ekspertem w dziedzinie prawa rodzinnego. W dzisiejszym artykule chciałbym omówić kwestię, która stanowi wyzwanie dla wielu rodziców – wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W toku mojej praktyki wielokrotnie pomagałem klientom w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz pokierowałem ich przez cały proces sądowy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu masz trudność z utrzymaniem regularnych kontaktów ze swoim dzieckiem, ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym jest wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem to dokument, który składa się do sądu rodzinnego w sytuacji, kiedy między rodzicami nie ma porozumienia w kwestii sposobu wykonywania opieki nad dzieckiem. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których jeden z rodziców jest ograniczany w prawie do osobistych kontaktów z dzieckiem. Wniosek ten ma na celu ustalenie przez sąd określonych dni oraz form kontaktów z dzieckiem, tak aby relacja rodzicielska mogła być nadal realizowana.

Kiedy można złożyć wniosek?

Złożyć takie postanowienie można w każdym momencie, gdy istnieją kłopoty w realizacji kontaktów. Jest to możliwe również w trakcie trwania postępowania rozwodowego bądź bezpośrednio po jego zakończeniu, ale równie dobrze wiele lat później, jeśli tylko pojawiają się nowe okoliczności.

Jak przygotować wniosek?

Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, które będą świadczyły o Twoich prawach do dziecka oraz zamiarze utrzymywania z nim regularnych kontaktów. Pamiętaj, by w swoim wniosku szczegółowo przedstawić proponowane przez siebie rozwiązania, czyli konkretne dni i godziny spotkań, miejsca, a także sposób ich realizacji (osobisty kontakt, telefoniczny, internetowy). Ważne jest, by przygotować wniosek razem z profesjonalnym doradcą prawnym lub adwokatem.

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć wszelkiego rodzaju załączniki, które mogą wspierać Twoją sprawę. Mogą to być świadectwa szkolne dziecka, opinie biegłych psychologów, a także inne dokumenty, które wskazują na Twoje zaangażowanie w życie dziecka – np. bilety do kina, teatru, potwierdzenie wspólnie spędzanych wakacji itp.

Procedura sądowa

Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Po złożeniu wniosku sąd wyznacza termin rozprawy, podczas której obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk. W trakcie postępowania sąd często zleca przeprowadzenie mediacji, aby sprawdzić, czy istnieje szansa na polubowne rozwiązanie sporu. Należy być przygotowanym na to, że sąd może zlecić również przeprowadzenie badań przez zespół kuratorów sądowych czy psychologów.

Skutki prawne ustalenia kontaktów

Ustalenie kontaktów w wyroku sądowym ważne jest przede wszystkim z punktu widzenia ochrony Prawa. Taki wyrok jest bowiem tytułem egzekucyjnym, który w przypadku naruszenia porządku kontaktów, pozwala na wystąpienie z wnioskiem o wyegzekwowanie kontaktów z dzieckiem. Uzyskanie wyroku gwarantuje również większą pewność obu stronom, że ustalone zasady będą przestrzegane.

Zapraszam do komentowania artykułu i zadawania pytań. Jeśli poszukują Państwo dodatkowych informacji lub pomocy w przygotowaniu wniosku, proszę o pozostawienie komentarza poniżej. Chętnie udzielę odpowiedzi i wsparcia.