Saltar al contenido

Wniosek o Usunięcie Zapytań z BIK – Wzór i Praktyczne Porady 📄✂️

18 de abril de 2024

Witam serdecznie na naszej stronie poświęconej wsparciu w zakresie polskiego prawa administracyjnego i finansowego. Mam na imię Michał i jestem ekspertem w dziedzinie obsługi formalności prawnych. Dziś poruszymy bardzo ważny temat, mianowicie jak sporządzić wniosek o usunięcie zapytań z BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Jest to istotna kwestia dla osób, które z różnych przyczyn chciałyby zapomnieć o swojej przeszłości kredytowej i zacząć od nowa. Zapewne zastanawiają się Państwo, w jakich okolicznościach i w jaki sposób można to zrobić. Poniżej znajdziecie Państwo przydatne informacje i wskazówki krok po kroku, jak należy postąpić, aby skutecznie złożyć taki wniosek.

Rozumiem potrzebę czystego konta w BIK

Przez lata pracy w tej dziedzinie zrozumiałem, że negatywne wpisy w BIK mogą stanowić poważną przeszkodę w uzyskaniu finansowania. Zapytania o kredyt, które się tam gromadzą, mogą wpłynąć na decyzję kredytową banku. Dlatego też, jeśli istnieje taka możliwość prawna, warto spróbować wyczyścić swoją historię kredytową.

Czas przechowywania informacji w BIK

Zanim przejdziemy do wzoru wniosku, ważne jest, aby zrozumieć, jak długo informacje są przechowywane w BIK. Informacje dotyczące zapytań kredytowych są przechowywane przez 12 miesięcy, a dotyczące zobowiązań kredytowych – przeważnie przez 5 lat od momentu ich spłaty. Jednak w określonych sytuacjach, jeśli zapytania miały negatywny wpływ na ocenę naszej zdolności kredytowej i nie poskutkowały zawarciem umowy, możemy wnioskować o ich usunięcie.

Podstawy prawne do usunięcia zapytań z BIK

Ustawodawca polski przewidział sytuację, w której konsument może żądać usunięcia danych z BIK. Odwołuje się tutaj do RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgodnie z tym rozporządzeniem mamy prawo do «bycia zapomnianym», jeśli przetwarzanie danych nie jest niezbędne do celów, dla których te dane zostały zgromadzone.

Wzór wniosku o usunięcie zapytań z BIK

Sporządzenie prawidłowego wniosku jest kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Wniosek taki powinien zawierać nasze pełne dane osobowe, numer PESEL, a także dokładne oświadczenie o przyczyny, dla których uważamy, że dane powinny zostać usunięte. Ponadto dobrze jest załączyć dowody lub odpowiednie dokumenty, które mogą wspierać nasze żądanie. Poniżej przedstawiamy wzorcowy tekst wniosku:

Wniosek o usunięcie zapytań z baz danych Biura Informacji Kredytowej S.A.

[Imię i nazwisko] [Adres zamieszkania] [PESEL]Data: [dd.mm.rrrr]

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zwracam się z prośbą o usunięcie z baz danych Biura Informacji Kredytowej S.A. zapytań kredytowych, które zostały zarejestrowane w mojej historii kredytowej w dniu [data] dotyczących [nazwa instytucji finansowej].

Zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), żądam usunięcia w/w danych w związku z ich nieaktualnością, mając na uwadze, iż zapytania te nie skutkowały zawarciem umowy kredytowej bądź pożyczkowej.

Załączam kopię [ewentualne dokumenty potwierdzające], które mogą być dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością usunięcia zapytań z mojej historii kredytowej.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma oraz o informację o podjętych działaniach w tej sprawie.

Z poważaniem, [Podpis]

Co dalej po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku w Biurze Informacji Kredytowej czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. W przypadku pozytywnej decyzji BIK usunie zapytania z naszego raportu. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, mamy prawo odwołać się od tej decyzji, przedstawiając dodatkowe argumenty lub dokumenty.

Wnioski i podsumowanie

Mam nadzieję, że przedstawione informacje i wzór wniosku okażą się dla Państwa przydatne i pozwolą skutecznie zadbać o swoją historię kredytową. Pamiętajcie Państwo, że każdy przypadek jest inny i warto skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem, aby zwiększyć szansę na sukces. Jeśli natomiast mają Państwo wątpliwości lub pytania, zapraszam do zostawienia komentarza. Chętnie na nie odpowiemy i rozwiejemy wszelkie niepewności.